Thời gian Các giai đoạn phát triển
Từ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ X

Các quốc gia Đông Nam Á xuất hiện:

- Vương quốc Cham-pa ở Trung Bộ Việt Nam.

- Vương quốc Phù Nam ở hạ lưu sông Mê Công.

- Các vương quốc ở hạ lưu sông Mê Nam và trên các đảo của In-đô-nê-xi-a.

Từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII

Thời kì hình thành và phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á:

- Mô-giô-pa-hít ở In-đô-nê-xi-a.

- Đại Việt, Cham-pa, Cam-pu-chia ở bán đảo Đông Dương.

- Pa-gan (Mi-an-ma).

- Lan Xang (Lào).

Từ nửa sau thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX

Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á bước vào thời kì suy yếu.

(Mặc dù xã hội phong kiến vẫn tiếp tục tồn tại cho tới khi thành thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây).

(Nguồn: Bài 2 trang 19 sgk Lịch sử 7:)