- Thuận lợi:

    + Khí hậu nhiệt đới gió mù nóng ẩm, mưa nhiều thích hợp cho sự phát triển trồng trọt, đặc biệt là lúa nước.

    + Đất phù sa màu mỡ ven các sông lớn tạo điều kiện cho nền nông nghiệp phát triển.

- Khó khăn:

    + Địa hình phân tán nhiều tầng, bán đảo nhỏ.

    + Thường xuyên xảy ra hạn hán, lũ lụt, thiên tai... gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

(Nguồn: trang 18 sgk Lịch Sử 7:)