Thành tựu Thời Lý Thời Trần
Kinh tế

* Nông nghiệp:

- Nông dân: có ruộng cày cấy.

- Nhà nước khuyến khích khai hoang, công tác thủy lợi được chú ý.

* Thủ công nghiệp: có nhiều nghề.

* Thương nghiệp: buôn bán, trao đổi trong nước và ngoài nước được mở mang.

* Nông nghiệp: khuyến khích sản xuất, mở rộng diện tích trồng trọt, công cuộc khai hoang, đắp đê được củng cố, ruộng đất làng xã nhiều.

* Thủ công nghiệp: do nhà nước quản lí có nhiều ngành nghề, thủ công nghiệp trong nhân dân rất phổ biến và phát triển.

* Thương nghiệp: chợ mọc lên ngày càng nhiều, trao đổi buôn bán trong và ngoài nước được đẩy mạnh.

Văn hóa - Đạo Phật phát triển mạnh nhất. Các hình thức sinh hoạt văn hóa phong phú, đa dạng. Nhiều trò chơi dân gian được dân chúng ham thích. - Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến. Đạo Phật phát triển. Nho giáo ngày càng phát triển. Các hình thức sinh hoạt văn hóa đa dạng, phong phú.
Giáo dục

- Xây dựng Văn Miếu để thờ Khổng Tử và dạy học cho con vua.

- Mở khoa thi tuyển chọn quan lại.

- Văn học chữ Hán bắt đầu phát triển.

- Quốc Tử Giám mở rộng để đào tạo con em quý tộc, quan lại.

- Các lộ, phủ có trường học, trong nhân dân ở làng xã có trường tư.

- Các kì thi được tổ chức ngày càng nhiều.

Khoa học – kĩ thuật

- Nghệ thuật điêu khắc rất phát triển.

- Một số công trình nghệ thuật có giá trị được xây dựng.

- Trình độ điêu khắc tinh vi, thanh thoát. Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt.

- Y học có thầy thuốc Tuệ Tĩnh nghiên cứu thuốc nam để chữa bệnh cho nhân dân. Thiên văn học có những đóng góp đáng kể.

- Nhiều công trình kiến trúc mới ra đời.

(Nguồn: Bài 1 trang 81 sgk Lịch sử 7:)