- Các nước trong khu vực nhận thấy cần phải có sự liên kết, hợp tác để cùng phát triển.

- Muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngòa đối với khu vực.

- Xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác trên thế giới

- 8/8/1967: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập (với sự tham gia của 5 nước (Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philipin). Tổ chức mở rộng dần với sự tham gia của các nước thành viên.

Nội dung của hiệp ước Bali:

- Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

- Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

- Giải quyết các tránh chấp bằng biện pháp hòa bình.

- Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Xem tiếp...

- Đầu tháng 10/1945, Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia. Nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp.

- 9/11/1953: Pháp ký hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia, nhưng Pháp vẫn chiếm đóng nước này.

- 1954-1970: Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập.

- 18/3/1970: Chính phủ Xihanúc bị lật đổ bởi các thế lực tay sai của Mĩ. Nhân dân Campuchia cùng với nhân dân Việt Nam, Lào cùng tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ, từng bước giành thắng lợi.

- 4/1975: Cuộc kháng chiến của nhân dân Campuchia kết thúc thắng lợi.

- Từ năm 1979, ở Campuchia đã diễn ra cuộc nội chiến kéo dài giữa lực lượng của Đảng Nhân dân cách mạng với các phe phái đối lập. Ngày 23/10/1991, hiệp định về hòa bình của Campuchia được ký kết tại Pari.

- 9/1993: thành lập vương quốc Campuchia.

Xem tiếp...

- 23/8/1945: Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền.

- 12/10/1945: Khởi nghĩa ở Lào đi đến thắng lợi

- 3/1946: Pháp quay trở lại xâm lược Lào.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào ngày càng có bước phát triển mới.

- Hiệp định giơ-ne-vơ đã công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào.

- Khi Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Lào, Đảng Nhân dân Lào đã được thành lập.

- Đầu những năm 1970, vùng giải phóng đươc mở rộng đến 4/5 lãnh thổ.

- Năm 1975, nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền.

- 2/12/1975: nước Cộng hòa Nhân dân Lào chính thức được thành lập.

Xem tiếp...

Thành tựu:

Về kinh tế:

- Một số nước Mĩ Latinh trở thành nước công nghiệp mới.

- Trong những năm 50-70, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế bình quân của các nước Mĩ Latinh là 5,5%. Đặc biệt, đối với Cuba, nước này đã xây dựng được một nền công nghiệp với cơ cấu ngành hợp lý và nền nông nghiệp với sản phẩm đa dạng.

Về xã hội: Các nước đều tiến hành khôi phục độc lập, giành chủ quyền dân tộc, phát triển đất nước.

Khó khăn:

- Sự suy thoái nặng nề về kinh tế, lạm phát tăng, khủng hoảng trầm trọng, nợ nước ngoài chồng chất, dẫn đến nhiều biến động về chính trị.

- Mâu thuẫn xã hội là vấn đề nổi cộm.

Xem tiếp...

* Những thành tựu chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập

- Năm 1960: 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập

- Năm 1975, nhân dân Môdămbích và Ănggôla giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha.

- Từ sau năm 1975, nhân dân các nước thuộc địa còn lại ở châu Phi đứng lên giành độc lập dân tộc.

- Tại Nam Phi: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ, Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

* Những khó khăn mà châu Phi phải đối mặt:

     + Xung đột về tôn giáo

     + Nội chiến diễn ra liên miên

     + Bệnh tật và mù chữ

     + Phụ thuộc vào nước ngoài.

Xem tiếp...