* Những thành tựu chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập

- Năm 1960: 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập

- Năm 1975, nhân dân Môdămbích và Ănggôla giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha.

- Từ sau năm 1975, nhân dân các nước thuộc địa còn lại ở châu Phi đứng lên giành độc lập dân tộc.

- Tại Nam Phi: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ, Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

* Những khó khăn mà châu Phi phải đối mặt:

     + Xung đột về tôn giáo

     + Nội chiến diễn ra liên miên

     + Bệnh tật và mù chữ

     + Phụ thuộc vào nước ngoài.

(Nguồn: Câu 1 trang 41 sgk Sử 12:)