Vũ Tuấn Chiêu (chữ Hán: 武濬昭, 1426 - ?) nguyên quán xã Cổ Liễu, huyện Tây Chân (nay thuộc xã Nam Hùng huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), phủ Phụng Thiên, trú quán phường Nhật Chiêu, huyện Quảng Đức (nay thuộc xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội)1 . Ông đỗ đầu trong số ba đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ (tức trạng nguyên) khoa thi Hồng Đức năm thứ 6 (1475)2 . Ông làm quan đến Tả Thị lang Bộ Lại1 .

Ghi chú

  1. ^ a ă Văn bia đề danh tiến sĩ khoa Ất Mùi năm Hồng Đức thứ 6 (1475)
  2. ^ Đại Việt Sử ký Bản kỷ Thực lục, Quyển XIII, kỷ nhà Lê, Thánh Tông Thuần Hoàng Đế

(Nguồn: Wikipedia)