Hoàng Long có thể đề cập đến:

Địa danh

Việt Nam

Trung Quốc

  • Huyện Hoàng Long, thuộc địa cấp thị Duyên An, tỉnh Thiểm Tây
  • Khu thắng cảnh Hoàng Long, thuộc tỉnh Tứ Xuyên

Nhân danh

  • Hoàng Long, nhạc sĩ Việt Nam, nổi tiếng cùng với người anh em sinh đôi Hoàng Lân
  • Lê Hoàng Long, một nhạc sĩ Việt Nam
  • Hoàng Long, tướng cuối triều Minh.

Niên hiệu

  • Niên hiệu của Hán Tuyên Đế Lưu Tuân nhà Tây Hán, Trung Quốc.
  • Niên hiệu của Tôn Quyền, Đông Ngô thời Tam Quốc, Trung Quốc.
  • Niên hiệu của Đoạn Tử Chương nhà Đường, Trung Quốc.

Môn phái

  • Hoàng Long phái, một nhánh Thiền tông Trung Quốc.

Đặc sản

  • Khoai lang Hoàng Long: một dòng khoai đặc sản được trồng ở các xã vùng bãi sông Hoàng Long, Ninh Bình.

(Nguồn: Wikipedia)