Hoàng Liên Sơn có thể chỉ:

  • Dãy núi Hoàng Liên Sơn ở miền Bắc Việt Nam.
  • Tỉnh Hoàng Liên Sơn, tỉnh cũ phía bắc Việt Nam.
  • Khu bảo hộ tự nhiên Hoàng Liên Sơn (黄连山国家级自然保护区) tại huyện Lục Xuân, Châu tự trị dân tộc Cáp Nê, Di Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

(Nguồn: Wikipedia)