Tên khởi nghĩaMục tiêu đấu tranhThành phần tham giaNgười lãnh đạoKết quả
1. Cuộc khởi nghĩa của Phan Bá VànhNổi dậy chống địa chủ, quan lạiNông dân trong vùngPhan Bá VànhCác cuộc khởi nghĩa đều thất bại
2. Cuộc khởi nghĩa của Nông Văn VânKhông chịu nổi sự chèn ép của triều đình nên nổi dậyNgười Mường, người Việt ở trung duNông Văn Vân và một số tù trưởng
3. Cuộc khởi nghĩa của Lê Văn KhôiChống vương triều NguyễnNhân dân 6 tỉnh Nam KìLê Văn Khôi

Xem tiếp...

    - Địa chủ, hào lí chiếm đoạt ruộng đất.

    - Quan lại tham nhũng, tô thuế phu dịch nặng nề.

    - Nạn dịch bệnh, nạn đói hoành hành khắp nơi.

Xem tiếp...

- Chính trị:

    + Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế (năm 1802), lập lại chế độ phong kiến tập quyền.

    + Chia cả nước thành 30 tỉnh và một phủ trực thuộc (Thừa Thiên).

    + Quân đội gồm nhiều binh chủng, xây thành trì và thiết lập hệ thống trạm ngựa dọc theo chiều dài đất nước.

- Đối ngoại:

    + Thần phục nhà Thanh.

    + Đối với các nước phương Tây thì khước từ mọi tiếp xúc.

- Kinh tế:

    + Nông nghiệp: chú trọng khai hoang, thi hành các biện pháp di dân lập ấp và đồn điền…

    + Công thương nghiệp: lập nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu.. Các nghề thủ công vẫn phát triển nhưng còn phân tán…

- Xã hội:

    Đời sống nhân dân cơ cực, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra.

Xem tiếp...

    - Đất nước đã thống nhất có điều kiện rất thuận lợi để phát triển kinh tế (khai thác và huy động được nhân tài vật lực, các nguồn tài nguyên của cả nước...).

    - Được kế thừa các thành tựu về kinh tế công thương nghiệp của các thế kỉ XVI, XVII, XVIII, nên có thuận lợi để tiếp tục phát triển.

Xem tiếp...

    Hàng trăm cuộc nổi dậy chống lại nhà Nguyễn nói lên thực trạng xã hội lúc bấy giờ rối ren, triều đình Nguyễn thối nát, bảo thủ, ươn hèn, ra sức bóc lột nhân dân. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra ở cả miền xuôi và miền núi, có sự liên kết phối hợp với nhau...

Xem tiếp...