Đức Giang có thể là:

Hạ Mỗ là một xã thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hồng Phong có thể là một trong số các tên người hay địa danh Việt Nam sau đây:

Hưng Đạo có thể là một số địa danh Việt Nam sau đây:

Kim Liên, thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đây là quê hương của Hồ Chí Minh và một số chí sĩ yêu nước khác.

Xã Kim Liên trước năm 1945 thuộc tổng Lâm Thịnh. Hiện nay có 25 đơn vị xóm: xóm Đồng 1, 2, xóm Hội 1, 2, 3, 4, xóm Hồng 1, 2, xóm Hồng Sơn 1, 2, xóm Liên Minh, xóm Mậu 1, 2, 3, 4, 5, 6, xóm Sen 1, 2, 3, 4, xóm Sơn 1, 2, xóm Trù 1, 2. Ngay vị trí trung tâm xã, giữa thung lũng Nam Đàn, có ngọn núi Chung.