Đức Giang có thể là:

Địa danh

Việt Nam

Trung Quốc

(Nguồn: Wikipedia)