Hưng Đạo có thể là một số địa danh Việt Nam sau đây:

Xem thêm

(Nguồn: Wikipedia)