Vũ Giới (chữ Hán: 武玠, 1541-1593), người xã Lương Xá, huyện Thiện Tài, trấn Kinh Bắc (nay là thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài, Bắc Ninh)1 , cùng làng với Phạm Quang Tiến, trạng nguyên khoa thi 1565. Đỗ trạng nguyên khoa Đinh Sửu, niên hiệu Sùng Khang thứ 12 (1577) đời Mạc Mậu Hợp2 3 . Làm quan qua các chức như Hữu thị lang, Thượng thư Lại bộ2 .

Tiểu sử

Thân phụ ông là Vũ Kính, từng đỗ Đình nguyên hoàng giáp. Vợ Vũ Giới là con của Hoàng Sĩ Khải. Hoàng Sĩ Khải tên hiệu là Lãn Trai, quê Lai Xá (Lương Tài, Bắc Ninh) đỗ tiến sĩ khoa thi Giáp Thìn thời vua Mạc Phúc Hải (1544), làm quan đến chức Hộ bộ thượng thư kiêm Quốc Tử Giám tế tửu. Hoàng Sĩ Khải và Vũ Kính là bạn đồng khoa.1

Ghi chú

  1. ^ a ă Phạm Thuận Thành (28 tháng 4 năm 2012). “Người mở đầu truyện thơ Việt Nam”. Báo Đại biểu nhân dân. Truy cập ngày 7 tháng 6 năm 2017. 
  2. ^ a ă Văn miếu Bắc Ninh: Văn bia số 6
  3. ^ Kỷ Nhà Lê - Thế Tông Nghị Hoàng Đế, phụ: Họ Mạc (Mậu Hợp 20 năm)

(Nguồn: Wikipedia)