Nguyễn Văn Chương (1812-1859), sau đổi tên thành Nguyễn Lập1 , là một nhà khoa bảng. Văn Chương là người phường Vĩnh Hòa, tổng An Cư, huyện Đăng Xương, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (nay thuộc huyện Triệu Vân, tỉnh Quảng Trị). Ông đỗ Cử nhân năm Tân Sửu 1841 dưới thời Thiệu Trị, sau đỗ Đình nguyên Hoàng giáp cũng vào đời Thiệu Trị, 1844. Ông từng làm Án sát Hải Dương2 .

Chú thích

  1. ^ “Quốc triều khoa bảng lục – Wikipedia tiếng Việt”. Truy cập 14 tháng 3 năm 2015. 
  2. ^ “Viện nghiên cứu Hán nôm”. Truy cập 14 tháng 3 năm 2015. 

(Nguồn: Wikipedia)