Thời gianCác giai đoạn phát triển
Đầu thế kỉ XIIITổ chức xã hội sơ khai của người Lào gọi là các mường cổ
Thế kỉ XIVPha Ngừm thống nhất các mường đặt tên nước là Lan Xang
Thế kỉ XV - XVIIVương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng
Thế kỉ XVIIILan Xang suy yếu dần. Sau đó (1893) Lào bị thực dân Pháp xâm lược

(Nguồn: Câu 2 trang 54 sgk Sử 10:)