Thời gianCác giai đoạn phát triển
Đầu thế kỉ VIThời kì hình thành Vương quốc Cam-pu-chia
Thế kỉ X – thế kỉ XVThời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia
Thế kỉ XVCam-pu-chia bước vào thời kì suy thoái
Thế kỉ XIXCam-pu-chia bị thực dân Pháp xâm lược

(Nguồn: Câu 1 trang 54 sgk Sử 10:)