Các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện trên lưu vực các dòng sông lớn, hẳng năm có lượng phù sa bồi đắp nên dễ dàng canh tác, hằng năm có lượng phù sa bồi đắp nên dễ dàng canh tác.

- ở đây có nhiều dất canh tác, có mưa đều đặn, theo mùa

- Cư dân phương Đông sống bằng nghề nông là chủ yếu “lấy nông nghiệp làm gốc”

- Chăn nuôi là một ngành kinh tế được cư dân phương Đông kết hợp với nghề nông.

- Ngoài nghề nông, cư dân phương Đông còn làm đồ gốm, dệt vải, làm nghề luyện kim.

(Nguồn: trang 13 sgk Lịch Sử 10:)