- 1/1/1959: nước Cộng hòa Cuba ra đời.

- 1964: phong trào đấu tranh của nhân dân Panama đòi thu hồi chủ quyền kênh đào diễn ra sôi nổi, buộc Mĩ phải từ bỏ quyền chiếm kênh đào.

- 1983: ở vùng Caribê đã có 13 quốc gia độc lập.

- Nhiều cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ ở Mĩ Latinh , biến châu lục này thành “lục địa bùng cháy”.

- Chính quyền độc tài ở nhiều nước Mĩ Latinh đã bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập.

Xem tiếp...

NămSự kiện
1952-1953Vương triều Pharúc, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập.
1952Nhân dân Libi giành được độc lập.
1954-1962Nhân dân Angiêri giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp.
196017 nước châu Phi tuyên bố giành độc lập.
18/4/1980Nhân dân Nam Rôđêdia tuyên bố thành lập Nước Cộng hòa Dimbabuê (18/4/1980).
21/3/1990Namibia tuyên bố độc lập sau khi thoát khỏi sự thống trị của Nam Phi.
11/1993Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ.
4/1994Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

Xem tiếp...

- Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

- Năm 1975, nhân dân Môdămbích và Ănggôla giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha.

- Từ sau năm 1975, nhân dân các nước thuộc địa còn lại ở châu Phi đứng lên giành độc lập dân tộc.

- Tại Nam Phi: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ. Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

Xem tiếp...

Trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1973, chính quyền Mĩ luôn thực hiện chính sách nhằm ngăn chặn, đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân và các lực lượng tiến bộ. Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng trở thành bá chủ thế giới. Trong năm 1972, Mĩ phát triển mối quan hệ với Trung Quốc.

1973-1991: Mĩ tiếp tục triển khai “chiến lược toàn cầu”, với học thuyết Rigân, Mĩ vẫn tăng cường chạy đua vũ trang. 12/1989: Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh”.

Trong thập kỷ 90, Chính quyền B. Clintơn theo đuổi ba mục tiêu cơ bản của chiến lược“Cam kết và mở rộng”, Mĩ tìm cách vươn lên và chi phối, lãnh đạo toàn thế giới.

Xem tiếp...