Thành tựu:

Về kinh tế:

- Một số nước Mĩ Latinh trở thành nước công nghiệp mới.

- Trong những năm 50-70, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế bình quân của các nước Mĩ Latinh là 5,5%. Đặc biệt, đối với Cuba, nước này đã xây dựng được một nền công nghiệp với cơ cấu ngành hợp lý và nền nông nghiệp với sản phẩm đa dạng.

Về xã hội: Các nước đều tiến hành khôi phục độc lập, giành chủ quyền dân tộc, phát triển đất nước.

Khó khăn:

- Sự suy thoái nặng nề về kinh tế, lạm phát tăng, khủng hoảng trầm trọng, nợ nước ngoài chồng chất, dẫn đến nhiều biến động về chính trị.

- Mâu thuẫn xã hội là vấn đề nổi cộm.

Xem tiếp...

* Những thành tựu chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập

- Năm 1960: 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập

- Năm 1975, nhân dân Môdămbích và Ănggôla giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha.

- Từ sau năm 1975, nhân dân các nước thuộc địa còn lại ở châu Phi đứng lên giành độc lập dân tộc.

- Tại Nam Phi: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ, Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

* Những khó khăn mà châu Phi phải đối mặt:

     + Xung đột về tôn giáo

     + Nội chiến diễn ra liên miên

     + Bệnh tật và mù chữ

     + Phụ thuộc vào nước ngoài.

Xem tiếp...

- 1/1/1959: nước Cộng hòa Cuba ra đời.

- 1964: phong trào đấu tranh của nhân dân Panama đòi thu hồi chủ quyền kênh đào diễn ra sôi nổi, buộc Mĩ phải từ bỏ quyền chiếm kênh đào.

- 1983: ở vùng Caribê đã có 13 quốc gia độc lập.

- Nhiều cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ ở Mĩ Latinh , biến châu lục này thành “lục địa bùng cháy”.

- Chính quyền độc tài ở nhiều nước Mĩ Latinh đã bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thiết lập.

Xem tiếp...

NămSự kiện
1952-1953Vương triều Pharúc, lập nên nước Cộng hòa Ai Cập.
1952Nhân dân Libi giành được độc lập.
1954-1962Nhân dân Angiêri giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp.
196017 nước châu Phi tuyên bố giành độc lập.
18/4/1980Nhân dân Nam Rôđêdia tuyên bố thành lập Nước Cộng hòa Dimbabuê (18/4/1980).
21/3/1990Namibia tuyên bố độc lập sau khi thoát khỏi sự thống trị của Nam Phi.
11/1993Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ.
4/1994Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

Xem tiếp...

- Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập.

- Năm 1975, nhân dân Môdămbích và Ănggôla giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha.

- Từ sau năm 1975, nhân dân các nước thuộc địa còn lại ở châu Phi đứng lên giành độc lập dân tộc.

- Tại Nam Phi: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được xóa bỏ. Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

Xem tiếp...