- Văn hóa Cam-pu-chia

     + Sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. Văn học dân gian và văn học viết phát triển

     + Kiến trúc nổi tiếng với quần thể kiến trúc Ăng-co Vát, Ăng-co Thom

- Văn hóa Lào

     + Người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ viết của Cam-pu-chia và Mi-an-ma

     + Đời sống văn hóa của người Lào rất phong phú, hồn nhiên

     + Kiến trúc: Xây dựng một số công trình kiến trúc Phật giáo, điển hình là Thạt Luổng ở Viêng Chăn.

Xem tiếp...

Thời gianCác giai đoạn phát triển
Đầu thế kỉ XIIITổ chức xã hội sơ khai của người Lào gọi là các mường cổ
Thế kỉ XIVPha Ngừm thống nhất các mường đặt tên nước là Lan Xang
Thế kỉ XV - XVIIVương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng
Thế kỉ XVIIILan Xang suy yếu dần. Sau đó (1893) Lào bị thực dân Pháp xâm lược

Xem tiếp...

Thời gianCác giai đoạn phát triển
Đầu thế kỉ VIThời kì hình thành Vương quốc Cam-pu-chia
Thế kỉ X – thế kỉ XVThời kì phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia
Thế kỉ XVCam-pu-chia bước vào thời kì suy thoái
Thế kỉ XIXCam-pu-chia bị thực dân Pháp xâm lược

Xem tiếp...

- Đối nội: Các vua Lan Xang chia đất nước thanh các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.

- Đối ngoại: Các vua Lan Xang giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giếng đồng thời cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Mi-an-ma.

Xem tiếp...