Châu Giang là một huyện cũ thuộc tỉnh Hưng Yên.

Huyện được thành lập từ ngày 24 tháng 2 năm 1979 trên cơ sở hợp nhất huyện Khoái Châu với 14 xã của huyện Văn Yên.

Phía Bắc giáp huyện Gia Lâm của thành phố Hà Nội, phía Nam giáp huyện Kim Thi, phía Đông giáp huyện Mỹ Văn, phía Tây giáp huyện Thanh Trì của thành phố Hà Nội và 2 huyện Thường Tín, Phú Xuyên của tỉnh Hà Sơn Bình (ranh giới là sông Hồng).

Đơn vị hành chính của huyện Châu Giang gồm 39 xã: An Vĩ, Bình Kiều, Bình Minh, Chí Tân, Cửu Cao, Dạ Trạch, Đại Hưng, Đại Tập, Dân Tiến, Đông Kết, Đông Ninh, Đông Tảo, Đồng Tiến, Hàm Tử, Hoàn Long, Hồng Tiến, Kim Ngưu, Liên Khê, Liên Nghĩa, Long Hưng, Mễ Sở, Minh Châu, Nhuế Dương, Ông Đình, Phụng Công, Phùng Hưng, Tân Châu, Tân Dân, Tân Tiến, Thắng Lợi, Thành Công, Thuần Hưng, Tứ Dân, Văn Phúc, Việt Cường, Việt Hòa, Xuân Quan, Yên Hòa, Yên Phú.

Ngày 6 tháng 11 năm 1996, huyện Châu Giang thuộc tỉnh Hưng Yên vừa được tái lập.

Ngày 24 tháng 9 năm 1997, thành lập thị trấn Khoái Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Kim Ngưu.

Ngày 14 tháng 5 năm 1999, thành lập thị trấn Văn Giang trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Văn Phúc.

Từ ngày 24 tháng 7 năm 1999, huyện Châu Giang lại được tách trở lại như trước khi hợp nhất, thành huyện Khoái Châu và trả lại 14 xã cho huyện Văn Giang:

  • Huyện Khoái Châu có thị trấn Khoái Châu và 24 xã: An Vĩ, Bình Kiều, Bình Minh, Chí Tân, Dạ Trạch, Đại Hưng, Đại Tập, Dân Tiến, Đông Kết, Đông Ninh, Đông Tảo, Đồng Tiến, Hàm Tử, Hồng Tiến, Liên Khê, Nhuế Dương, Ông Đình, Phùng Hưng, Tân Châu, Tân Dân, Thành Công, Thuần Hưng, Tứ Dân, Việt Hòa.
  • Huyện Văn Giang có thị trấn Văn Giang và 10 xã: Cửu Cao, Liên Nghĩa, Long Hưng, Mễ Sở, Nghĩa Trụ, Phụng Công, Tân Tiến, Thắng Lợi, Vĩnh Khúc, Xuân Quan.

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)