Hoàng Mai có thể chỉ:

Địa danh

Việt Nam

Trung Quốc

  • Huyện Hoàng Mai trực thuộc địa cấp thị Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

(Nguồn: Wikipedia)