Vũ Đế (chữ Hán: 武帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách

Xem thêm

(Nguồn: Wikipedia)