Trần Cung có thể là một trong những nhân vật sau:

  • Trần Cung, mưu sĩ cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc, đồng thời là nhân vật trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa.
  • Trần Cung, một thủ lĩnh quân khởi nghĩa cuối thời Lê sơ trong lịch sử Việt Nam, con của Trần Cảo.
  • Trần Cung, nhà thơ, nhà cách mạng Việt Nam, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam

(Nguồn: Wikipedia)