Trần Cố (chữ Hán: 陳固, ? - ?), người xã Phạm Triền, huyện Thanh Miện, phủ Hạ Hồng1 (nay là thôn Phạm Lý, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương), đỗ Kinh trạng nguyên khoa Bính Dần, năm Thiệu Long thứ 9 (1266), đời Trần Thánh Tông2 , cùng khoa với Trại trạng nguyên Bạch Liêu. Ông làm quan đến chức Hiến sát sứ1 .

Chú thích

  1. ^ a ă Danh sách Trạng nguyên
  2. ^ Đại Việt Sử ký Toàn thư - Quyển V: Kỷ nhà Trần - Thánh Tông hoàng đế

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)