Phạm Thị Hải Chuyền
Chức vụ
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Nhiệm kỳ 3 tháng 8 năm 2011 – 8 tháng 4 năm 2016
4 năm, 249 ngày
Tiền nhiệm Nguyễn Thị Kim Ngân
Kế nhiệm Đào Ngọc Dung
Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam
Nhiệm kỳ 27 tháng 12 năm 2011 – 8 tháng 4 năm 2016
4 năm, 103 ngày
Tiền nhiệm Nguyễn Thị Kim Ngân
Kế nhiệm Đào Ngọc Dung
Phó Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững
Nhiệm kỳ 13 tháng 6 năm 2012 – nay
6 năm, 251 ngày
Tiền nhiệm Chức vụ mới
Kế nhiệm Chưa có
Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam
Nhiệm kỳ 9 tháng 11 năm 2016 – nay
2 năm, 102 ngày
Tiền nhiệm Cù Thị Hậu
Thông tin chung
Đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam
Sinh 19 tháng 8, 1952 (66 tuổi)
Bắc Giang, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Tôn giáo Không

Phạm Thị Hải Chuyền (sinh năm 1952, quê quán: huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) là một chính khách Việt Nam. Bà nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, XI, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X. Ngày 3 tháng 8 năm 2011 bà được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là người kế nhiệm cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Bà nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chức vụ hiện nay, sau khi rời ngành Lao động và Thương binh bà là đương kim Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam.

Quá trình công tác

  • Nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Ngày 3 tháng 8 năm 2011 bà được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
  • Ngày 27 tháng 12 năm 2011 bà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)