Phạm Hồng Sơn có thể là:

  • Trung tướng Phạm Hồng Sơn, Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Giáo sư, Phó Giám đốc Học viện Quân sự cấp cao, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược quân sự.
  • Phạm Hồng Sơn, nhân vật bất đồng chính kiến tại Việt Nam, tù nhân với tội trạng gián điệp.

(Nguồn: Wikipedia)