Nguyễn Quốc Trị có thể là:

  • Nguyễn Quốc Trị (sinh năm 1921 tại Nghệ An- mất năm 1967), một trong 4 anh hùng quân đội đầu tiên của Việt Nam.
  • Nguyễn Quốc Trị (sinh năm 1954 tại Quảng Bình-), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, đại biểu quốc hội Việt Nam khóa 12.

(Nguồn: Wikipedia)