Nguyễn Đức Hoan (sinh 1938) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X. Ông thuộc đoàn đại biểu Quảng Trị.1

Tên thường gọi: Nguyễn Đức Hoan

Ngày sinh: 1/1/1938

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường 3, thị xã Đông Hà , Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ lợi

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, Phó Ban bảo vệ chính trị nội bộ, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Nơi ứng cử: Quảng Trị

Đại biểu Quốc hội khoá: X

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Tham khảo

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X”. Truy cập ngày 5 tháng 9 năm 2012. 

(Nguồn: Wikipedia)