Lê Tuấn Ngạn
黎俊彥
Công việc Thượng thư
Quốc gia Personal Flag of Emperor Minh Mang.svg An Nam
Dân tộc Việt
Học vấn Hán học
Bằng cấp Tiến sĩ
Giai đoạn sáng tác Hồng Đức
Thể loại Personal Flag of Emperor Minh Mang.svg Triều Lê sơ
Trào lưu Tao đàn

Lê Tuấn Ngạn (tiếng Trung: 黎俊彥, ? - ?) là một quan đại thần triều Lê sơ.

Tiểu sử

Hành trạng của Lê Tuấn Ngạn được lưu rất ít trong sử ký, mà chủ yếu là Toàn thư bản kỷ quyển III - IV. Tuy nhiên, ông có để lại một số bài văn bi đề danh tiến sĩ tại Văn miếu Hà Nội1 .

Lê Tuấn Ngạn có nguyên quán tại xã Vĩnh Lộc, huyện Tế Giang, phủ Khoái Châu, thừa tuyên Sơn Nam (nay là huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) nhưng trú quán tại xã Ngọc Bộ (nay là xã Long Hưng). Ông đỗ hội nguyên, Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa thi Nhâm Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 3 (1472). Quan thăng tới hàm thượng thư, sau được cử đi sứ Đại Minh năm 1495. Vào năm 1499, Lê Tuấn Ngạn lại được bổ làm khảo quan Điện thí, chức Hàn Lâm viện Thị giảng Tham chưởng Hàn Lâm viện sự2 .

Hiện chưa rõ Lê Tuấn Ngạn sinh thác năm nào.

Tham khảo

  1. ^ 《大越史記·本紀·實錄》卷三《黎紀》:「洪德三年三月,會試天下舉人,取黎俊彥等二十六人。其試法:第一場,「四書」八題,舉子自擇四題以作文;《論》四題,《孟》四題,「五經」每經三題,舉子自擇一題作文,惟《春秋》二題,並為一題作一文。第二場,則制、詔、表各三題。第三場,詩、賦各二題,賦用李白體。第四場,策問一道,其策題,以經書旨意之異同、歷代政事之得失為問。 」
  2. ^ Khảo quan

(Nguồn: Wikipedia)