Hoàng Thanh có thể là:

  • Xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam ‎
  • Nghệ danh khác của ca sĩ Duy Khánh

(Nguồn: Wikipedia)