Hoàng Hoa có thể là:

  • Xã Hoàng Hoa thuộc huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
  • Thị xã Hoàng Hoa thuộc địa cấp thị Thương Châu, Hà Bắc (Trung Quốc)
  • Hoàng Hoa, bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thời kỳ 1976-1982

(Nguồn: Wikipedia)