- Xung đột, nội chiến, đói nghèo, nợ nần chồng chất và bệnh tật (từ năm 1987 đến năm 1997 có tới 14 cuộc xung đột và nội chiến ở Run-an-đa có tới 800 nghìn người chết và 1,2 triệu người phải lang thang, chiếm 1/10 dân số).

- Hiện nay châu Phi có 57 quốc gia, nhưng 32 nước xếp vào nhóm nghèo nhất thế giới, 2/3 dân số châu Phi không đủ ăn, 1/4 dân số đói kinh niên (150 triệu người).

- Tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới.

- Tỉ lệ người mù chữ cao nhất thế giới.

- Đầu thập kỉ 90, châu Phi nợ chồng chất: 300 tỉ USD.

(Nguồn: trang 28 sgk Lịch Sử 9:)