Từ xa xưa cho đến thế kỉ X, lịch sử nước ta trải qua 3 giai đoạn:

- Thời nguyên thủy: tối cổ (đá cũ), đá mới và sơ kì kim khí.

- Thời dựng nước: nước Văn Lang – Âu Lạc (thế kỉ VII- II TCN).

- Thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (hơn 1000 năm).

(Nguồn: Bài 1:)