- Hai Bà Trưng

- Bà Triệu

- Lý Bí

- Triệu Quang Phục

- Mai Thúc Loan

- Phùng Hưng

- Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo

- Dương Đình Nghệ

- Ngô Quyền

(Nguồn: Bài 5:)