- Con người đã khai phá được những vừng đất mà trước đây chưa khai phá nổi.

- Con người có thể làm ra một lượng sản phẩm thừa thường xuyên để nuôi sống mình.

- Con người có óc sáng tạo, họ bắt đầu biết khai thác từ thiên nhiên cái cần thiết cho cuộc sống của mình.

- Con người biết dùng đồ trang sức: vòng tay, vòng cổ chân, hoa tai ...

(Nguồn: trang 10 sgk Lịch Sử 10:)