An Phụ là một xã thuộc huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Xã An Phụ có diện tích 8,17 km², dân số năm 1999 là 9176 người, mật độ dân số đạt 1123 người/km².

An Thái là một xã thuộc huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Xã An Thái có diện tích 5,77 km², dân số năm 1999 là 7538 người, mật độ dân số đạt 1306 người/km².

An Trường là một xã thuộc huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.

Xã An Trường có diện tích 30,7 km², dân số năm 1999 là 15720 người, mật độ dân số đạt 512 người/km².

Bát Tràng là tên một xã thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Xã Bát Tràng gồm hai làng (thôn) là làng Bát Trànglàng Giang Cao. Cả hai làng đều là làng nghề gốm truyền thống.

Dương Quan là một xã thuộc huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Xã Dương Quan có diện tích 6,92 km², dân số năm 1999 là 7275 người, mật độ dân số đạt 1051 người/km².