Sông Lục Đầu là quãng sông do sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam, sông Đuống, sông Kinh Môn, sông Thái Bình gặp nhau tạo thành. Sông được đào vào giữa tháng Chạp âm lịch năm Mậu Tý thứ 21 (lúc quân Ô Mã Nhi tiến vào sông Bạch Đằng).

Tiểu sử

Ô Mã Nhi, Thoát Hoan, Trương Văn Hổ đã đem quân vào Vạn Kiếp theo hai đường thủy, bộ. Trần Khánh Dư đã diệt được Trương Văn Hổ; Ngày 14 tháng 1 năm 1288, Trần Thủ Độ đã đào sông này. Tám ngày sau quân ta đã diệt được Thoát Hoan và Ô Mã Nhi.

Giải nghĩa sông Lục Đầu

Sông này có nghĩa là sông Sáu Đầu (lục: sáu) vì sáu con sông Cầu - Đuống - Kinh Môn - Lục Nam - Thái Bình - Thương gặp nhau mà thành.

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)