Phủ Lạng Thương là tên cũ của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ngày nay.

Xuất xứ

Tên Phủ Lạng Thương vốn là tên của một phủ (tương đương với một huyện ngày nay) mà dinh sở được đặt bên bờ sông Thương, tại vị trí thành phố Bắc Giang ngày nay, vào cuối đời Lê Trung Hưng.

Thời gian dùng

  • Khi vua Minh Mạng chỉ định việc chia các đơn vị hành chính trấn trước kia thành 31 tỉnh, thì phủ Lạng Thương thuộc tỉnh Kinh Bắc.
  • Năm 1895, tỉnh Bắc Giang được thành lập, lỵ sở đặt tại phủ Lạng Thương, nên từ đó gọi là thị xã Phủ Lạng Thương.
  • Năm 1945, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tái lập tỉnh Bắc Giang vẫn với tỉnh lỵ là thị xã Phủ Lạng Thương.
  • Năm 1962, thị xã Phủ Lạng Thương được đổi tên thành thị xã Bắc Giang, tỉnh lỵ của tỉnh Hà Bắc (gồm cả hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh ngày nay). Tuy đã đổi tên thành thị xã Bắc Giang nhưng trong dân gian vẫn gọi là thị xã Phủ Lạng Thương.
  • Hiện nay, tỉnh ủy Bắc Giang đang có kiến nghị với Quốc hội Việt Nam đổi tên thành phố Bắc Giang thành thành phố Phủ Lạng Thương.

Xem thêm

  • Thành phố Bắc Giang
  • Sông Thương

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)