Lạc Thủy là một huyện trung du ở phía Đông Nam tỉnh Hòa Bình, Việt Nam với diện tích 320 km²1 , địa hình đồi gò lượn sóng, nhiều núi đá vôi. Các đơn vị hành chính của huyện gồm có 2 thị trấn Chi Nê và Thanh Hà cùng 13 xã: An Bình, An Lạc, Cố Nghĩa, Đồng Môn, Đồng Tâm, Hưng Thi, Khoan Dụ, Lạc Long, Liên Hòa, Phú Lão, Phú Thành, Thanh Nông, Yên Bồng.1 Lạc Thủy có 60.624 người (7/2009)1 , gồm các dân tộc: Mường, Dao, Kinh. Trong đó, thị trấn Chi Nê và xã Đồng Tâm được thành lập năm 1990 trên cơ sở giải thể xã Chi Nê; thị trấn Thanh Hà và xã Thanh Nông được chuyển từ huyện Kim Bôi về huyện Lạc Thủy vào ngày 14-7-2009; thị trấn nông trường Sông Bôi giải thể ngày 31-8-1999.

Vị trí

Giao thông

  • Quốc lộ 21 đi qua thị trấn Chi Nê
  • Đường Hồ Chí Minh đi qua một số xã phía bắc huyện
  • Đường liên tỉnh nối thị trấn Chi Nê tới thị trấn Nho Quan, Ninh Bình
  • Sông Bôi chảy từ Kim Bôi qua huyện vào địa phận Nho Quan, Ninh Bình thì hợp vào sông Hoàng Long để đổ vào sông Đáy ra biển.

Danh lam thắng ảnh

Lạc Thủy có nhiều danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng như "chùa Tiên" tại xã Phú Lão, "động Thuỷ tiên" xã Yên Bồng, "Khu du lịch sinh thái đồi Bô" tại xã Đồng Tâm...

Tham khảo

  1. ^ a ă â Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ Việt Nam


(Nguồn: Wikipedia)