Thanh Ba
Huyện
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Phú Thọ
Huyện lỵ thị trấn Thanh Ba
 Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Đức
 Chủ tịch HĐND Vi Mạnh Hùng
 Bí thư Huyện ủy Vi Mạnh Hùng

Thanh Ba là huyện miền núi tây bắc tỉnh Phú Thọ.

Hành chính

Huyện gồm 1 thị trấn huyện lị (Thanh Ba) và, 26 xã:


Diện tích 195,0343 km². Dân số 112.589 (1/2009), gồm các dân tộc: Dao, Kinh, Cao Lan.[cần dẫn nguồn]

Lịch sử

Huyện có từ lâu đời, vốn thuộc phủ Lâm Thao, tỉnh Sơn Tây, được cắt về tỉnh Hưng Hóa năm 1891. Thời kỳ 1903-1968, thuộc tỉnh Phú Thọ. Thời kỳ 1968-1996, thuộc tỉnh Vĩnh Phú.

Sau năm 1975, huyện Thanh Ba có thị trấn nông trường Vân Lĩnh và 27 xã: Chí Tiên, Đại An, Đào Giã, Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên, Đông Lĩnh, Đông Thành, Đồng Xuân, Hanh Cù, Hoàng Cương, Khải Xuân, Lương Lỗ, Mạn Lạn, Năng Yên, Ninh Dân, Phương Lĩnh, Quảng Nạp, Sơn Cương, Thái Ninh, Thanh Hà, Thanh Minh, Thanh Vân, Thanh Xá, Võ Lao, Vũ Yển, Yển Khê, Yên Nội.

Theo Quyết định số 178-CP ngày 5-7-1977 của Hội đồng Chính phủ, huyện Thanh Ba sáp nhập với 2 huyện Đoan Hùng và Hạ Hòa thành huyện Sông Lô, riêng xã Thanh Minh được sáp nhập vào thị xã Phú Thọ.

Huyện Sông Lô được chia thành 2 huyện Đoan Hùng và Thanh Hòa theo Quyết định số 377-CP ngày 22-12-1980 của Hội đồng Chính phủ.

Năm 1987, giải thể thị trấn nông trường Vân Lĩnh.

Ngày 14-10-1994, thành lập thị trấn Thanh Ba - thị trấn huyện lị huyện Thanh Hòa - trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đào Giã; 47,3ha diện tích tự nhiên của xã Đồng Xuân và 192 ha diện tích tự nhiên của xã Ninh Dân.

Ngày 7-10-1995, huyện Thanh Hòa được tách ra thành 2 huyện Thanh Ba và Hạ Hòa. Huyện Thanh Ba khi đó gồm có thị trấn Thanh Ba và 25 xã: Chí Tiên, Đại An, Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên, Đông Lĩnh, Đông Thành, Đồng Xuân, Hanh Cù, Hoàng Cương, Khải Xuân, Lương Lỗ, Mạn Lạn, Năng Yên, Ninh Dân, Phương Lĩnh, Quảng Nạp, Sơn Cương, Thái Ninh, Thanh Hà, Thanh Vân, Thanh Xá, Võ Lao, Vũ Yển, Yển Khê, Yên Nội.

Từ ngày 6-11-1996, huyện Thanh Ba lại trở về với tỉnh Phú Thọ.

Ngày 19-1-2009, thành lập xã Vân Lĩnh trên cơ sở điều chỉnh 895,02 ha diện tích tự nhiên và 2.906 nhân khẩu của xã Thanh Vân.

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)