Hương Thành có thể là:

  • Huyện Hương Thành (chữ Hán giản thể: 乡城县, Hán Việt: Hương Thành huyện) là một huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  • Quận Hương Thành (tiếng Trung: 芗城区, Hán Việt: Hương Thành khu) là một quận của thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

(Nguồn: Wikipedia)