Hương Canh, thị trấn huyện lỵ Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; nằm dọc theo QL2 và đường sắt Hà Nội - Lào Cai, cách Hà Nội khoảng 45 Km;nổi tiếng với nghệ thuật gốm sư cái nôi của gốm sứ bát tràng.1

Đặc sản của Hương Canh có "Bánh hòn - Cháo se"2

Xem thêm

  • Danh sách thị trấn tại Việt Nam

Chú thích

  1. ^ Cổng Thông tin điện tử Vĩnh Phúc (20 tháng 4 năm 2004). “LÀNG GỐM HƯƠNG CANH”. Cổng Thông tin điện tử Vĩnh Phúc. Bản gốc lưu trữ 20 tháng 4 năm 2004. Truy cập ngày 2 tháng 6 năm 2010. 
  2. ^ Tạp chí Quê hương (10 tháng 12 năm 2004). “BÁNH HÒN - CHÁO SE HƯƠNG CANH”. Cổng Thông tin điện tử Vĩnh Phúc. Bản gốc lưu trữ 10 tháng 12 năm 2004. Truy cập ngày 2 tháng 6 năm 2010. Nguồn Tạp chí Quê hương Ngày 18/11/2004, 14:52 

(Nguồn: Wikipedia)