• Nhà xuất bản: Huy Hoang Bookstore
  • Tác giả: Đỗ Hoàng Linh (biên soạn)
  • Năm xuất bản: 06-2013
  • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm
  • Số trang: 431
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 56250.0
  • Giá bìa: 75000.0

Người Mang Sứ Mệnh Lịch Sử

"Tài năng kiệt xuất của nhà cách mạng, người tổ chức và cổ vũ những thắng lợi vĩ đại nhất của nhân dân Việt Nam, tính nhân đạo sâu sắc và giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thu phục được sự yêu mến và kính trọng vô hạn của nhân dân mình và toàn thể loài người tiến bộ."

(Tuyên bố của Hội nghị quốc tế kỷ niệm lần thứ 90 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh)