• Nhà xuất bản: Vinabook JSC
  • Tác giả: Nguyễn Sông Lam
  • Năm xuất bản: 05-2015
  • Kích thước: 13.5 x 21 cm
  • Số trang: 231
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 34000.0
  • Giá bìa: 58000.0

70 Năm Thành Lập Nước - Việt Nam Trong Lòng Bạn Bè Quốc Tế

Cuốn sách sưu tầm, tập hợp những bài phát biểu, đánh giá ghi nhận của nhân dân thế giới đối với đất nước, con người, lịch sử dựng nước và giữ nước, lịch sử cách mạng cũng như thành tựu trong công cuộc đổi mới, hội nhập của Việt Nam.

Nội dung sách gồm 3 phần:

- Việt Nam qua góc nhìn chính khách và các nhà ngoại giao quốc tế

- Việt Nam trong cảm nhận của các nhà nghiên cứu

- Việt Nam trong tình cảm nhân dân thế giới