• Nhà xuất bản: Huy Hoang Bookstore
  • Tác giả: Đỗ Hoàng Linh (biên soạn)
  • Năm xuất bản: 12-2013
  • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm
  • Số trang: 459
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 60000.0
  • Giá bìa: 80000.0

Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do

"Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc cảu nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội."