• Nhà xuất bản: NXB Tri Thức
  • Tác giả: Jane Chisholm
  • Năm xuất bản: 2018
  • Trọng lượng (gr): 200
  • Kích thước: 23.8 x 30.5
  • Số trang: 130
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt
  • Giá bán: 119250.0
  • Giá bìa: 159000.0
Lịch Sử Thế Giới Theo Dòng Sự Kiện - Từ Thời Đồ Đá Tới Thời Hiện Đại