Quảng Học - Thu Xếp Thân Tâm

Nội dung sách gồm 3 phần chính:

Phần I: Phật giáo lý niệm

Phần II: Quản lý tâm

Phần III: Làm sao ngày càng tăng tiến.

Trích đoạn

Phật giáo thường khuyên người ta nên tham thiền. Thật ra, Thiền không phải là của riêng Phật giáo mà Thiền là tâm của mọi người. Mỗi chúng ta đều có tâm dĩ nhiên là đều có Thiền, Thiền là gì? Xin thuyết minh 4 điểm:

Thứ nhất: Bửa củi xách nước là Thiền

Thứ hai: Đi đứng nằm ngồi là Thiền

Thứ ba: Phương tiện linh xảo là Thiền

Thứ tư: Nghịch đến thuận theo là Thiền.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
  • Tác giả: Đại Sư Tinh Vân
  • Năm xuất bản: 03-2016
  • Trọng lượng (gr): 250
  • Kích thước: 20.5 x 13.5
  • Số trang: 245
  • Hình thức: Bìa Mềm
  • Ngôn ngữ: Sách tiếng Việt