• Nhà xuất bản: Vinabook JSC
  • Tác giả: Nguyễn Thúy Nga
  • Năm xuất bản: 04-2019
  • Kích thước: 16x24
  • Số trang: 684
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 226850.0
  • Giá bìa: 349000.0

Trình bày họ tên, quê quán, khoa đỗ, hành trạng, tác phẩm của người đỗ Sinh đồ, Nho sinh, Tam trường của triều Lê – thời các chúa Nguyễn – triều Tây Sơn.