• Nhà xuất bản: Vinabook JSC
  • Tác giả: Nguyễn Thúy Nga
  • Năm xuất bản: 04-2019
  • Kích thước: 16x24
  • Số trang: 756
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 253500.0
  • Giá bìa: 390000.0

Trình bày nội dung chính, họ tên, quê quán, khoa đỗ, hành trạng, tác phẩm của người đỗ thi Hương dưới thời các chúa Nguyễn.